EKLEM İÇİ ENJEKSİYON TEDAVİLERİ

  1. P.R.P.(Trombositten zengin plazma)
  2. Eklem içi OZON enjeksiyonu.
  3. Kolajen peptitleri enjeksiyonu.
  4. Eklem sıvısı ve kıkırdak destekleyici maddelerin enjeksiyonu
  5. iPAAG enjeksiyonu (intra-artiküler Poliakrilamid hidrojel)

 

1-P.R.P.(Trombositten zengin plazma)

P.R.P: Damardan özel olarak P.R.P için üretilmiş engektöre  alınan kan, santrifuj edilir.

İçerisindeki trombositler ayrıştırılarak eklem içine ve çevresine uygulama yapılır.

-İşlemin başarısı uygun hasta seçimi ve kullanılan malzemelerle doğru orantılı olarak farklılık gösterebilir.

 

2-EKLEM İÇİ OZON UYGULAMASI

-Akut ve kronik eklem rahatsızlıklarında uygulanabilir.

-Özellikle erken evrelerde uygulanırsa daha yararlı olabilir.

-Özellikle eklem içinde 1 – 1 CC Prokain yapılması iyi olur.

-Eklem çevresinde uygun dozlarda yapılan uygulamalar işlemin başarısını arttırır.

 

3-KOLAJEN PETİTLERİ ENJEKSİYONU

-Enjeksiyon bölgesinde kolajen yapısına ait özel aminoasit dizilerini sağlar.

-Eklemlerin, tendonların ve kasların yapısal ve fonksiyonel iyileşmesi bakımından faydalıdır.

 

4- EKLEM SIVISI VE KIKIRDAK DESTEKLEYİCİ MADDELERİN ENJEKSİYONU

-Bu enjeksiyonla eklemdeki kayganlığı artırıp ayrıca eklem yüzeyindeki sürtünmeleri de azaltır.

-İlave olrak eklemde ağrı kesici ve antiinflamatuar etkinlik gösterir.

-Kıkırdaktaki yıpranmayı önleyip, kıkırdak yenilenmesini de destekler.

-Yılda bir kez uygulanır.

 

5 – İPAAG UYGULAMASI (İntra-artiküler  “Eklem İçi” Poliakrilamid hidrojel)

-Protez aşamasında olup ameliyat olamayan veya olmak istemeyen hastalara uygulanır.

-Bir ekleme ömür boyunca bir kez uygulaması yeterlidir.

-6 ml lik Özel sıvı uygun şartlarda eklem içine yapılır, sonrasında 10-12 seanslık fizik tedavi ve hareket uygulaması ile sıvının ekleme homojen dağılımı sağlanır.

-1 ay boyunca eklem yüzlerini kaplar ve orada koruyucu katman oluşturur.

-Yani bir nevi sıvı protez uygulaması gibidir.